Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Paulus

Paulus (med det jødiske navn Saulus) blev født i Tarsus i Lilleasien (nu Tyrkiet) omkr. år 0 som romersk borger; forældrene var formentlig selvstændigt næringsdrivende og velstillede; blev uddannet som farisæisk skriftklog, men samtidig efter traditionen i et praktisk fag, i hans tilfælde ‘teltmager’, dvs. væver/sadelmager. Var længe, i sin egenskab af farisæisk skriftklog, kristen-forfølger, efter alt at dømme kun rettet mod hellenistiske retninger, og ikke i Jerusalem som hævdet i Ap. Gern. 8, 3.

Livsløb - efter den såk. 'korte kronologi':

Ca. 39: omvendelsen på vejen mod Damaskus (Gal. 1,11ff, Ap.G. 9,3, 26,12). — 3 år i Østjordanlandet, derefter Damaskus igen. — 42: 1. besøg i Jerusalem, møder Peter og Jakob (Gal. 1,18), derefter ca. 10 års virke, formentlig ud fra Tarsus. — 53: 2. besøg i Jerusalem, Apostelmøde (Gal. 2,1) — 53-54: tilbagekomst til Efesos og fængsling. — 54-55: de vigtigste breve bliver til. — Forår 56: Jerusalem, arrestation, to år i Caesarea. — 58: overført til Rom, formentlig martyrdød dér omkr. år 60 under Nero.

Om Paulus i forhold til filosofien:

- se evt. Troels Engberg-Pedersens bidrag om Paulus i 'Når mennesket undrer sig' 1995. - At man overhovedet sætter Paulus i relation til filosofien, ses sjældent, men dersom man med Engberg-P. går ud fra, at Paulus tænkning er 'sand jødedom', forsvinder filosofien dog straks ud af billedet.

Dersom man i stedet - som f. eks. Kierkegaard - holder fast i den historisk skelsættende kendsgerning, at Paulus brød med loven og jødedommen for at skabe noget nyt og højere, så er der åbnet for at stille spørgsmålet, om dette 'højere' evt. har noget med 'filosofi' at gøre. Og betragter man Paulus som en 'kristen filosof', forstår man også, hvordan han kunne være Kierkegaards altoverskyggende forbillede.

TEMA:
PAULUS I DIALOG:

B