Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Akademiet

Athens Akademi (gr. Akademeía), den ældste filosofiske skole i Athen, blev grundlagt af Platon ca. 387 f.Kr. i en lund nordvest for byen viet til heroen Akademos. Skolens nok bedste elev, Aristoteles, forlod den ved Platons død og grundlagde senere sin egen skole ("Peripatetikerne").

1. "Det ældre Akademi": ca 347-241 med bl.a. Speusippos (Platons søstersøn, 347-39), Xenokrates (339-314) og Krantor (omkr. 250).

2. "Det mellemste Akademi": grundlagt af Arkesilaos (316-241), nærmede sig skepticismen.

3. "Det nyere Akademi" med Karneades fra Kyrene (214-129). Efter dennes lære er det ikke givet mennesket at erkende den rene sandhed, men det må nøjes med at udforske det sandsynlige.

4. "Det 4. Akademi", især med Filon fra Larissa (der i 88 kom til Rom), vendte igen tilbage til Platons lære.

5. "Det 5. Akademi" blev grundlagt af Antiochos fra Askalon (leder 83-74); her forbindes Platon med peripatetikerne og stoikerne. - Cicero hørte Antiochos i år 78, hvor han var et halvt år i Athen. Han blev dog ikke tilhænger af Antiochos, men Ciceros ven, Brutus, var det.

Akademiet blev lukket i 529 e.Kr. af Kejser Justinian - efter 916 års beståen.

*

Akademiets ledere:
Speusippos (347-339)
Xenokrates (339-314)
Krantor (omkr. 250)
Arkesilaos (316-241)
Karneades (214-129)
Filon fra Larissa (160-80)
Antiochos (leder 83-74)
Peripatetikerne

B