Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Hermetisme

Hermetismen er en tankeretning, der ligger Gnosticismen meget nær: - med den afgørende forskel, at Hermetismen opfatter den skabte verden positivt, som skabt af den højeste Guddom, hvorimod Gnosticismen så den negativt, nemlig som et værk af en, om ikke ond, så i hvert fald inkompetent og andenrangs figur.

Det positive grundsyn i Hermetismen kom ikke mindst til udtryk i dens praktiske disciplin, "Alkymien" med dens tro på ikke blot metallernes forvandling, men naturens forædlingsmulighed i det hele taget

Hermetismens vigtigste skrifter findes i "Corpus Hermeticum" el. De hermetiske Skrifter fra ca. 100-300 e.Kr. Det er betegnende for retningernes nære slægtskab i antikken, at en del af disse skrifter nærmere er gnosticistiske end hermetiske. Det gælder bl.a. den berømte indledende traktat "Poimandres", men f.eks. ikke den afsluttende "Asclepius", der gennem hele middelalderen spillede en vigtig rolle.

Søren Giversen: ‘Den ukendte Gud’. Hermes-skrifterne i oversættelse. Gad 1983

Sjælens fald

*

Peripatetikerne
Gnosticismen

B