Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Apollon

Apollon i Delfi var den, de legendariske „7 Viise“ i det gamle Grækenland viede deres visdom, sammenfattet i de berømte sætninger:
Intet til overmål!“ — og „Kend dig selv!“
Sætningerne blev indridset i Apollons tempel i Delfi, og Apollon blev dermed lige fra filosofiens start dens skytsgud.

Om Pythagoras hed det sig ligefrem, at han var en søn af Apollon med én af de 9 Muser, som i Apollons følge står for alle de kunstarter, der sammen med filosofien hører til Gudens domæne. „Pythagoras, ... indrømmede selv, at han var bleven inspireret fra Delfi, og i byen Kroton, hvor hans virksomhed faldt, blev han efter sin død i overensstemmelse med sin egen sjælevandringslære betegnet som den hyperboræiske Apollon, der i hans skikkelse havde vandret på jorden.“(Frederik Poulsen: Den delfiske Gud og hans Helligdom, 1924, s. 136f)

Også Heraklits tænkning stod i Delfis tegn, både ved sit indhold og ved sin form. Ofte lyder hans lakoniske visdomsord som orakler fra Apollon, og ifølge Plutarch vedkendte han sig også slægtskabet med disse ord: „ ... Jeg forestiller mig, at I er bekendt med den udtalelse, der findes hos Heraklit, som siger, at Herren, hvis orakelhelligdom er i Delfi, hverken siger noget eller skjuler noget, men giver tegn. Læg til disse ord, der er så velanbragte, den tanke, at Guden for dette sted benytter sig af den profetiske præstinde for menneskers ører, ligesom Solen benytter sig af Månen for menneskenes øjne. For han kundgør og åbenbarer sine tanker, men han kundgør dem gennem det forbundne medium af et dødeligt legeme med en sjæl, som er ude af stand til at holde sig i ro, eller også, når det hengiver sig til den Ene, som bevæger den, til at forblive ubevæget og rolig i sig selv, men som kastet rundt mellem bølger og indviklet i rystelserne og følelserne indvendig gør den sig selv mere og mere rastløs.“ (Plutarch: De Pythiae oraculis, 404de; DK fr. 93)

Apollons tilnavn „Den Hyperboræiske“ hentyder til, at han efter mytologien var bortrejst i årets tre vintermåneder, nemlig til Hyperboræernes land højt mod nord. Med forårets komme vendte også han tilbage på sin vogn trukket af griffe (som Solens) eller af svaner, hans hellige tjenere. — I de tre måneder, Apollon var borte, indtog en anden Gud forsædet i Delfi, nemlig Dionysos. Se evt. Apollon og Dionysos.

Om Apollon:
Se evt. også:

B