Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: DÆMON

Endnu hos Homer (750-700 f.Kr.) finder man begreberne 'Guder' (theoí) og 'Dæmoner' (daimónes) brugt i flæng, men allerede hos Hesiod (omkr. 700) sætter en udvikling ind mod en mere specifik adskillelse.

Hos Heraklit f.eks. finder man sentensen at "Et menneskes egenart er hans dæmon" (Fr. 119), og hos Empedokles tanken om, at han selv hører til „dæmonernes skare“

Det er dog frem for alt Platon, hos hvem begrebet får sin helt store betydning, fra og med dialogen Kratylos, hvor det er tanken fra Hesiod, der virker videre, - til Symposion med den berømte definition af Eros (og 'filosoffen'!) som 'en stor dæmon'.

Om temaet:
Hesiod
Empedokles
Plutarch
Kierkegaard
Se evt. også:

B