Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Tema: ERINDRING

Temaet generindring, som f.eks. stadig er en kongstanke hos Kierkegaard, går som filosofisk motiv tilbage til Platons dialog Menon.

Om temaet:
Se evt. også:
Kosmos

B