Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Tema: FILOSOFI

Efter traditionen var Pythagoras den første, der anvendte ordet 'filosof' om sig selv. Han var også den første i rækken af græske filosoffer, der gav sit liv en særlig form efter det, - spørgsmålet er dog så, om hans virke var som filosofisk lærer eller måske snarere som religiøs sektleder.

John Burnet:

"... I Ionien betød filosofía noget i retning af „nysgerrighed“, og fra denne brug af ordet synes den almindelige atheniensiske betydning af „kultur“, som vi finder den hos Isokrates, at være afledt. På den anden side, overalt hvor vi kan spore Pythagoras’ indflydelse, har ordet en langt dybere mening. Filosofi er i sig selv en „renselse“ og en måde at undslippe fra „hjulet“. Det er den forestilling, der er så smukt udtrykt i [Platons] Faidon, som udtrykkeligt er inspireret af pythagoræisk lære. Denne måde at betragte filosofi på er fremover karakteristisk for den græske tanke, hvor den er bedst. Aristoteles er lige så påvirket af den som nogen anden, som vi kan se af den tiende bog i hans Etik, og som vi ville se endnu klarere, dersom vi besad hans Protreptikos i sin fulde længde. Der var en fare for, at denne indstilling skulle degenere til den rene kvietisme og „hinsidighed“, en fare, Platon så og søgte at undgå. Det var ham, der insisterede på, at filosofferne skal vende om og igen stige ned til hulen for at hjælpe deres tidligere medfanger. ..." (Burnet, John: Early Greek Philosophy. London 1892, p. 83)

Om temaet:
Se evt. også:

B