Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: FORLØSNING

Baggrunden for dette store tema er forestllingen om sjælen som noget af himmelsk-udødelige natur i modsætning til det legemlige - f.eks. forbundet med forestillingen om legemet som "legemets grav" eller som et "fængsel", sjælen er indfanget i og længes efter "forløsning" fra.

Motivet kendes fra alle de højere kulturer, og i vor vestlige del af verden først fra den såkaldte "orficisme", der udviklede sig af den græske Dionysos-religion. Forløsningen søges her opnået gennem ritualer og renselses-cermonier.

Platon lader i dialogen "Faidon" Sokrates fremsætte tanken om at "afdø fra legemet" som en yderste konsekvens af hans velkendte behovløshed.

Om temaet:
Platon
Paulus
Plotin
Se evt. også:
Filosofi
Kosmos

B