Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Tema: GENI

Ordet geni stammer fra det latinske 'genius', men oprindelsen til Vestens geni-begreb stammer dog fra grækerne. Man kan pege på en overleveret talemåde fra det gamle Grækenland, at der af 'fornuftsvæsener' findes tre slags, nemlig "Guder, mennesker - og sådan nogle som Pythagoras".

Hos Platon finder man temaet forbundet med begrebet "det dæmoniske" og tanken om, at der findes visse mennesker, der har del i dette fænomen, frem for alt digterne - se tema Begejstring.

En anden tilgang finder man hos Platon gennem begrebet "ånd" (gr. pneuma), der igen er nøje forbundet med begrebet "begejstring".

Om temaet:
Kant
Se evt. også:
Ånd

B