Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: GRÆNSE

Temaet må efter alt at dømme tilskrives Pythagoras fra Samos, men hans udgangspunkt var nok en meget diskuteret sætning af Anaximander fra Milet, (ca. 611-546 f. Kr.), der var elev af Thales:

Anaximander, Praxiades’ søn, var Milesier. Han hævdede, at begyndelse og urelement er det ubegrænsede [to apeíron] ... (Diog. Laert. II.1)

Formentlig som modstykke til Anaximanders 'det Ubegrænsede' følger nu hos Pythagoras tanken om 'Grænsen', (gr. péras), og de to begreber tilsammen udgjorde grundmodsætningen i Pythagoras forståelse af tilværelsen som sammensat af modsætningspar.

Om temaet:
Se evt. også:

B