Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: HULE-BILLEDET

Platon gjorde en dyd af at overtage og indoptage andre tænkeres motiver, men det såkaldte "hule-billede" hører utvivlsomt til de elementer i hans værk, som han ikke 'lånte' andetsteds. Billedet er utvivlsomt en frugt af hans egen digterfantasi, og af alle er dette nok også det mest berømte og virkningsfulde!

Billedet eller 'lignelsen' er indføjet på en helt central position i den store manddomsdialog, 'Staten', hvor det skal illustrere, hvordan et menneske - dvs. 'mennesket' - evt. kunne hæve sig til et nyt og højere bevidstheds-stade.

Dette ville i så fald ville gøre denne 'enkelte' egnet som leder af et menneskeligt samfund bestående af frie individer, som det endnu aldrig har været virkeliggjort; men som Platon skildrer det, er det samtidig en udviklingsgang eller en opdragelses-vej, der står åben som en mulighed for hvert enkelt menneske.

*

Om temaet:
Platon
Erasmus
Bruno
Schiller
Kierkegaard
Heine
Se evt. også:

B