Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: IDE

De to græske ord, der ligger bag ordet ide, er hhv. idea og eidos, og begge har en grundbetydning i retning af 'at se', men derfra også i retning imod det sete, dvs. 'skikkelse' eller 'form'. I sine tidlige dialoger indfører Platon dem sammen med bl.a. begrebet usia ('væsen'), samt begrebet paradeigma ('forbillede').

Anliggendet bag det hele var forestillingen om, at der bag den sanselige verdens omskiftelighed skulle ligge noget fast og uforanderligt, f.eks. bag de mange forskellige mennesker noget i retning af 'menneskets form' eller bag alt det skønne noget i retning af 'det skønne i sig selv'.

Om temaet:
Aristoteles
Schopenhauer
Nietzsche
Se evt. også:
Filosofi
Kosmos

B