Udgivelser Akademi Forside Kontaktt

Tema: OPDRAGELSE

Opdragelses-temaet er helt centralt i Platons tankeverden, frem for alt i de to største af hans dialoger, Staten og Lovene.

Det er dog ikke Platon, der alene har æren af dette karakteristiske træk ved den græske kultur,der er forudsætningen for enhver pædagogisk tænkning i Europa lige siden. Platons umiddelbare forudsætning er de såkaldte 'sofister', der påtog sig at opdrage unge mænd mod betaling, men gang på gang henviser han også til den, der nok især tilkommer æren af at have stået fadder til hele tanken, nemlig skjalden Hesiod - frem for alt med denne passage fra værket 'Værker og dage' (v.287ff):

Sletheden kan man så vist i rigeligt omfang nå frem til
uden besvær, for vejen er jævn, og nær er dens bolig.
Men om det gode er sat som et hegn af de evige guder
møje og sved, og stien dertil er lang og går opad,
først er den stenet og ru, men når du er kommet til toppen,
bliver den derefter let, hvor besværlig den ellers kan være.
Han er den fuldkomne mand, som med altomfattende indsigt
selv kan forstå, hvad i kommende tid og til slut er det bedste...

Om temaet:
Lessing
Goethe
Schiller
Novalis
Kierkegaard
Se evt. også:

B