Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Tema: "Kend dig selv"

De to berømte indskrifter ved indgangen til Apollons tempel i Delfi: "Intet til overmål" og "Kend dig selv" blev tillagt de legendariske "Syv Viise", hvoriblandt var Thales, der har fået æren af at optræde i den vedtagne filosofihistorie i vor kultur.

Ret beset er det dog nok først med Pythagoras og Heraklit, at det filosofiske perspektiv i sentensen "Kend dig selv" viser sig: Pythagoras, der tilskrives at have været den første til at pålægge sig at afslutte enhver dag med at gøre sig regnskab for den, og Heraklit, der kunne sige: "Jeg udforskede mig selv" (DK 101).

Om temaet:
Erasmus
Böhme
Kant
Goethe
Kierkegaard
Pontoppidan
Se evt. også:

B