Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: STRÆBEN

Temaet 'stræben' synes - sammen med temaet 'pædagogik' el. opdragelse - at høre til de træk, der skiller antikkens grækere ud fra andre folkeslag, og Platons læremester i ungdomstiden var et veritabelt indbegreb af 'livslang læring'.

Hos Platon får dette så en helt ny intensitet med tanken om at al læren er erindring, og om eros som den kraft, der bringer det 'glemte' frem igen.

Om temaet:
Erasmus
Goethe
Kierkegaard
Se evt. også:

B