Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: VERDENSFORNUFT

Dette tema var så at sige givet den græske filosofi med i vuggen, idet ordene fra Delfi - "Intet til overmål!" - jo indebærer tanken om en lovmæssighed, en meningsfuld orden, der behersker denne verden.

Tanken blev overtaget af såvel Pythagoras som Heraklit - hos Pythagoras som visionen af 'tallets' betydning, hos Heraklit med begrebet 'logos', der fra ham kan følges videre over stoicismen og Filons nyplatonisme til bl.a. Johannesevangeliets berømte indgangsord: "I begyndelsen var Ordet [Logos], og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud."

Også hos Platon ser man, at ideen om en Verdensfornuft fra starten af hans selvstændige tænkning (bl.a. med Faidon) er forbundet med ideen om 'Guddommen' forstået som 'Skaberen'. I de sene værker, Timaios, Filebos og Lovene er tanken grundlæggende.

Hele det tankemiljø, Paulus i det 1. årh. e.Kr. tænkte ud fra, var også stadig under indflydelse fra Platons 'Timaios', hvor han skildrer Skaberen som den, der frem for alt vil skabe en verden, der indeholder fornuft.

Om temaet:
Schiller
Se evt. også:

B