}
Henrik Pontoppidan Udgivelser Ebøger Forside Kontakt

Pontoppidans Lykke-Per

FØRSTEUDGAVEN I 8 BIND

1. Bog

Hans Ungdom

udgivet med noter og kommentarer af Preben Lilhav

278 sider, heraf bogtekst 190 sider

Format 12x16 cm

*

Omslagstekst

Henrik Pontoppidans „Lykke-Per“, der udkom første gang i otte bind fra 1898 til 1904, er ikke bare et hovedværk i den danske litteratur, men i verdenslitteraturen:

Lykke-Pers digter er en fuldblods fortæller og en kritiker af livet og samfundet af fuldkommen europæisk rang. (Thomas Mann)

„.. et værk, man må regne til verdenslitteraturens grundbøger“
(Ernst Bloch)

Pontoppidans „Lykke-Per“ kan ses som det danske sidestykke til Goethes „Faust“, men det har man dog herhjemme ikke haft meget øje for. Derimod har der været tradition for at pege fingre ad bogens helt som en „fantast“ — på trods af forfatterens eget udsagn:

„I Almindelighed er Per Sidenius blevet opfattet som en Fantast i Lighed med så mange andre Romanfigurer i vor Literatur siden Schacks Dage. Men det er ikke rigtigt. Per er ingen Dagdrømmer. Der er intet Misforhold mellem hans store Plan og hans Viljekraft.“

Efter alt at dømme for at gøre bogen mere „spiselig“ for danske læsere valgte Pontoppidan både at hugge en hæl og klippe en tå af sit store værk, så siden 1905 har man læst det i en forkortet udgave, der reelt kun er en torso af den originale.

Med denne udgave vil man nu igen kunne læse „Lykke-Per“ i sin originale form, og man vil se, at man er gået glip af meget, der hører til Pontoppidans bedste.

*

Nyhedsbrev til udgivelsen, april 2019:

Tidligere på året udgav jeg Pontoppidans Lykke-Per i førsteudgaven i ét bind, hvilket til dato dog ikke har givet anledning til nogen anmeldelse af bogen. Det kan nok undre, da det var første gang, Lykke-Pers første udgave blev genudgivet; men dertil kom, at min udgivelse var ledsaget af en anklage mod det etablerede Pontoppidan-organ her i landet for at have forhindret genudgivelsen indtil nu og for også at ville forhindre min. Det har man efter min vurdering gjort for at undgå afsløringen af en fejlagtig udlægning af forholdene omkring romanens udgivelse, der nu har været herskende i et halvt århundrede, og som igen er blevet lagt til grund for en tendentiøs fortolkning af romanen i det hele taget.

Denne anklage har den danske presse besynderligt nok ikke fundet interessant. Kun Danmarks Radio og Berlingske Tidende har overhovedet taget notits af udgivelsen, men desværre har de ikke fulgt sagen op.

Måske er grunden den, at Flemming Behrendt, grundlægger og repræsentant for Henrik Pontoppidan Selskabet, har truet mig med et sagsanlæg mod udgivelsen, og at man har villet afvente resultatet af denne trussel. Jeg kan derfor oplyse, at jeg intet sagsanlæg har modtaget. Derimod har jeg kunnet konstatere — som medlem af Pontoppidan Selskabet — at man fra Selskabets side ikke bare har valgt at forholde sig passivt til udgivelsen, men åbenbart også at holde udgivelsen skjult for medlemmerne i det hele taget.

Det er for mig at se en skændsel, at det organ, der har indsat sig selv til at varetage vor største romanforfatters interesser, forsøger at forhindre kendskabet til hans hovedværk i dets oprindelige og fulde form. — Jeg er selv gennem arbejdet med førsteudgaven blevet stadigt mere begejstret for førsteudgaven, og jeg har nu valgt at supplere etbindsudgaven med en udgivelse af værket i dets oprindelige form i otte bind, men i en kommenteret udgave.

Det er mit håb at kunne udgive et bind hver anden måned, så udgivelsen skulle være ved vejs ende i løbet af 2020. Som ovenfor anført vil det være muligt at tegne abonnement på hele udgivelsesrækken, og den vil naturligvis ikke være bindende.

Med venlig hilsen
Preben Lilhav

278 s., 88 kr.

Få den hos boghandleren eller bestil her:

Porto tillægges

Fås også i etbindsudgave til kr. 188B