Udgivelser Forside

Kierkegaard og hans mor: Anmeldelser

4. Præsteforeningens Blad, nr. 47, d. 23.11.2007 v. Ole Buchardt Olesen

Anmelderen har ingen væsentlige indvendinger mod bogens substans, men et par af mere metodisk karakter, hvorefter det hedder: „... Dermed dog langt fra sagt, at bogen ikke er værd at læse. Tværtimod er det et frisk pust ind i en verden af mere end hundrede års afgjorthed ... Bogen har herudover mange fine iagttagelser, skæve synsvinkler og detailkommentarer ...“ - Replik til anmeldelsen i nr. 49

3. Kristelig Dagblad d. 9.8.2007 v. Povl Götke

Under overskriften „Nyt fra Kierkegaard-kompagniet“ omtales bogen sammen med en række andre Kierkegaard-udgivelser, og dens anliggende affærdiges med disse linier:

„Synspunktet udfoldes af Lilhav på typisk kontinental-akademisk vis med en voldsom vrede og alt for firkantede domme i forhold til forskningslitteraturen på området. Kæden falder simpelthen af, og det er lidt ærgerligt, for der er ingen tvivl om at kvinden - sikkert også i moderens skikkelse - betød umådeligt meget for Kierkegaard og hans dannelse.“

Denne påstand fremsættes uden nogen form for yderligere begrundelse eller dokumentation, og i øvrigt undlader anmelderen helt at orientere Kristelig Dagblads læsere om, at der er tale om "en studie til SK's kristendomsforståelse".

2. Lektørudtalelse DBC 07/09 v. Martin Hjelmborg

„Lilhav begrunder i bogen her, at Kierkegaards mor havde en afgørende indflydelse på hans kristendomsopfattelse. Her er han i modstrid med hele den hidtidige Kierkegaard-forskning. Ved at vende hver sten i Kierkegaards totale skriftlige produktion, publiceret såvel som upubliceret ... foruden sekundærlitteraturen, kommer han til denne overraskende konklusion. Der bringes fyldige citater fra begge dele, flettet ind i teksten med tilhørende kildehenvisninger i noter nederst på siderne. ... Alt skrevet i et levende, engageret sprog og med interessante, nye indfaldsvinkler på den ene af de to danske forfattere, der kendes i hele verden. ...“

1. Weekendavisen d. 3. 5. 2007 v. Peter Tudvad

under overskriften: Skt. Søren og Jomfru Ane. Helgenkåring. Kierkegaards moder var hans kristne inspiration, fremgår det af ny bog. Man tvivler...

Anmelderen er altså ikke just positivt indstillet over for bogen, men må dog indrømme, at den har ret på det helt centrale punkt:

„ ... For nu at yde Preben Lilhav retfærdighed skal det straks indrømmes ham, at forskningen — herunder anmelderens egen — næppe har alt for godt begrebsligt hold om den kristendom, som den mener, Kierkegaards far har opdraget ham i. I vid udstrækning er den blevet identificeret med en mørk pietisme, ... “

Efter denne indrømmelse hævder anmelderen dog, at analysen i ‘Kierkegaard og hans mor’ efterfølgende går i den anden grøft:

„ ... Saaledes afvises faderen kategorisk som en mulig kilde til Kierkegaards kristendomsforståelse“.

Dette er dog en selvopfunden indvending, idet bogen netop grundigt påviser, hvordan faderen fra meget tidlig tid repræsenterede kristendommen for sønnen, - blot ikke en pietistisk. Hvordan anmelderen kan have overset dette, er noget uforståeligt. Se nærmere gennemgang af anmeldelsen her.

Et lavpunkt når Peter Tudvads anmeldelse med en anklage mod forfatteren for at nære „foragt for videnskabelig ædruelighed“. Hertil havde jeg en replik i Weekendavisen d. 10. 5. 2007

Til sidens top

Til Forside

192 s., 188 kr.

Spørg hos boghandleren

eller bestil her

(portofri levering):

*

B