Udgivelser Forside Kontakt

Platons ungdomsværker

Omslagstekst:

Samtlige Platons tidlige skrifter, uden udeladelse af nogle som „uægte“, præsenteres her for første gang i en sammenhængende fremstilling.

Platon er kendt for sine store manddomsværker, Faidon, Symposion, Staten osv., hvorimod hans tidlige værker ikke har fået megen opmærksomhed. Det skyldes nok en herskende antagelse af, at de tidlige værker endnu ikke er udtryk for Platon selv, men kun har til hensigt at fremstille Sokrates og fastholde mindet om ham.

Sagen forholder sig dog langt mere spændende. Platons værker viser sig lige fra starten som hans egne, og hver for sig er de vidnesbyrd om trin i denne digter-filosofs udvikling frem mod den enestående position, der blev hans. Som alle andre geniale nyskabere bliver han også først fuldt forståelig med indblikket i, hvordan han blev til, og hvad der fra første færd var hans sigte og egenart.

En kongstanke om helhed tegner sig tidligt som det centrale motiv bag det hele, og mod slutningen af dette udvalg toner de store tanker frem om den sammenhæng mellem erkendelse og kærlighed, der står så stærkt i de berømte manddomsværker, og som nok kan siges at udgøre nerven i Platons tænkning.

320 s., 248 kr.

udgået, indtil videre erstattet af Bog 18. Platon og Sokrates.

Anmeldelser

B