Udgivelser Forside Kontakt

Platons „Axiochos“
En revurdering med særligt henblik på dateringen af Platons dialog „Faidros“. Af Preben Lilhav.

Det er første gang, denne allerede i antikken forkastede dialog nogensinde er blevet gjort til genstand for et forsvar som ægte Platon-værk. Dialogen fremlægges dermed ikke bare for første gang på dansk, men bliver minutiøst gennemgået og sammenholdt med Platons øvrige, anerkendte værker, og den lille dialogs betydning viser sig langt større, end man kunne forvente.
Den viser sig nemlig at høre hjemme på et helt afgørende punkt i Platons udvikling, i fasen mellem „Faidon“, hvor Platon forstod filosofien som en „forberedelse til døden“, og „Staten“, hvor filosoffens opgave tværtimod bliver forstået som den at grundlægge et retfærdigt samfund for mennesker her i dette liv.
Undersøgelsens forskningsmæssige betydning ligger frem for alt i at bringe det længe savnede bevis for tilblivelsestidspunket af dialogen „Faidros“, som man på det seneste har placeret efter „Staten“. Det viser sig nemlig, at „Axiochos“ ganske klart bygger på „Faidros“, hvorimod den intet kendskab røber til „Staten“ — eller noget senere Platon-værk. Den tidligere gængse forståelse af „Faidros“ som nært sammenhørende med „Faidon“ er hermed endeligt bekræftet.

Undersøgelsen vil dog også med udbytte kunne læses af andre end fagfolk. Gennemgangen af „Axiochos“ sætter ikke bare dialogen i forhold til Platons øvrige værker, men uddyber også undervejs de centrale motiver ved indskudte ekskurser, og det lille værk viser sig som noget af en nøgle til Platons univers, der kaster et nyt lys over dette i hele dets enestående spændvidde.

Bl.a. er det interessant, at Platon her bruger begrebet "ånd" (pneuma) den eneste gang i forfatterskabet.

328 s., 188 kr.

Få den hos boghandleren

eller bestil her:

(portofri levering)

Ebog-version

*

B