Udgivelser Akademi Platon Sokrates Forside Kontakt

Platon og Sokrates: Anmeldelse

Bodil Kruse, Logos nr. 1, marts 2013

Først her i januar 2014 er jeg blevet bekendt med denne anmeldelse i Klassikerforeningens medlemsblad.

Den var til gengæld hurtigt læst, for anmelderen finder min bog for svær og mener heller ikke, hun behøver at gå ind på bogens tese overhovedet: "Min kritik af bogen vil primært være, at de mange afsnit er lidt omstændeligt og tungt skrevet med mange og - ofte lange - citater fra dialogerne i forfatterens egen oversættelse."

Anmelderen mener åbenbart at kunne legitimere sin undladelse med følgende bemærkning: "På bogens forside hedder det, at vi får "Platons forhold til Sokrates og hans kreds undersøgt for første gang". Denne formulering gjorde mig lidt betænkelig. Forholdet ... er et gennemdiskuteret emne i de seneste år blandt forskerne. Herhjemme har Johs. Sløk været grundigt inde på emnet, og I.F.Stone diskuterer problemet i Retssagen mod Sokrates. Man kunne i denne sammenhæng nævne utallige andre både herhjemme og i udlandet."

Pudsigt nok var det samme indvending, der blev gjort mod bogen i Weekendavisen ved bogens fremkomst i 2012, hvor Kristian Østergaard skrev dette: "Hans-Georg Gadamer har imidlertid også belyst Platons forhold til Sokrates, ligesom I.F. Stone også berører emnet i sin bog Retssagen mod Sokrates." - Jeg kontaktede efterfølgende Østergaard for at høre, hvor hos Gadamer dette skulle være, men fik ikke noget svar. Jeg tror heller ikke, jeg ville få noget, hvis jeg spurgte Bodil Kruse, hvor Sløk skulle have lavet en egentlig undersøgelse af emnet, og hun har åbenbart heller ikke bemærket, at jeg har behandlet Sløks forståelse af problemet Sokrates-Platon i min bogs ret lange afsnit om den nyere tids forskning (s. 351).

At begge anmeldere så peger på I.F. Stone's "Retssagen mod Sokrates", må jeg undre mig en del over. Stone stiller overhovedet ikke spørgsmålstegn ved det vedtagne billede af forholdet mellem Sokrates og Platon - ikke engang, da han selv i forbindelse med Hippias-dialogerne (s. 70) kommer på den tanke, at Platon måske også kunne være kritisk over for Sokrates. Det kunne have ført Stone til en egentlig systematisk undersøgelse af alle Platons værker som den, jeg har foretaget; i stedet fik man noget revolverjournalistik, som man må undre sig over kan bringes på bane i en seriøs sammenhæng.

Jeg er naturligvis udmærket klar over, at det kan være vanskeligt at tro på, at man i to årtusinder skulle have undladt at undersøge dette interessante forhold nærmere; men det er ikke desto mindre en kendsgerning. Desværre kan man jo stadig få en fornemmelse af, at interessen for at få forholdet afklaret måske ikke er så stor.

392 s., 248 kr.

Få den hos boghandleren

eller bestil her:

(portofri levering)

*

Nu også som Ebog

B