}
Henrik Pontoppidan Udgivelser Ebøger Forside Kontakt

Pontoppidans Lykke-Per

FØRSTEUDGAVEN

udgivet af Preben Lilhav

*

Omslagstekst

Romanen Lykke-Per var den modne Pontoppidans synds- og trosbekendelse. Den er hidtil blevet eklatant misfortolket, hvilket har været muligt, fordi man har erklæret romanens originalversion for uinteressant. Af samme grund er den aldrig blevet genudgivet, men her fremlægges den nu i sin fulde længde.
Romanens helt er blevet gjort til en „fantast“ og antihelt, og man har villet gøre hans kvindelige modspiller til romanens egentlige helt; men hvad Per ved slutningen får lagt i munden, er forfatterens egen kongstanke:


„Saalænge vi er unge, stiller vi saa ubeskedne Fordringer til Tilværelsens styrende Magter. Vi vil, at de skal aabenbare sig for os, ...
Indtil vi en Dag standses af en Stemme fra Dybet af vort Indre, en Spøgelsestemme, der spørger: Men hvem er du selv? Fra den Dag kender vi intet andet Spørgsmaal end dette ene. Fra den Dag er vort eget, sande Jeg blevet den store Sfinks, hvis Gaade vi stræber at løse. Mit sande Jeg? Den Mand, der i Morges kørte ud i den stride Regn, forstemt, bitter, saa uendelig led ved Livet og dets Besvær, var det mit sande Jeg? ... Eller den, som nu sidder her alene ved Lampen, hverken glad eller bedrøvet, hverken gammel eller ung, med den stille, ophøjede Fred i sit Indre, som kun Natten og Ensomheden skænker, er det mig, mig selv, saadan som jeg udgik fra Naturens Haand, uforvansket, ubesmittet? …
... Jeg spørger! Jeg spørger!“

*

Nyhedsbrev til udgivelsen:

Med Bille Augusts filmatisering af Henrik Pontoppidans store roman har hele Danmark nu lært hans „Lykke-Per“ at kende som en vindbøjtel, snart fræk, snart naragtig, medens alle er faldet for hans forlovede, Jakobe, som i filmen fremstår som historiens egentlige „helt“.

Det kan Bille August for så vidt ikke klandres synderligt for, eftersom det også er det billede, der har præget litteraturen om Lykke-Per siden dens fremkomst. Per er blevet forstået som endnu en udgave af den typiske danske „fantast“, medens Jakobe overalt bliver fremhævet som bogens mesterstykke, ja ligefrem som forfatterens „talerør“. I efterordet til den allerseneste autoriserede udgave af romanen hos Gyldendal hedder det da også kategorisk, at Lykke-Per er historien om „bondeknolden Per“, der møder „den rige og højtbegavede Jakobe Salomon“.

Se evt. herom Lykke-Per og Jakobe

Dersom man evt. efter filmoplevelsen læser bogudgaven, vil man dog opdage, at forfatterens opstilling af forholdet er et ganske andet! — Dette har man dog til dato kunnet fordreje, bl.a. ud fra påstanden, at den nuværende slutning på romanen ikke skulle være forfatterens oprindelige plan. Det er dog en påstand uden grundlag. At romanen fra starten var tænkt i den form, vi kender, fremgår tydeligt nok af bogens første udgave. Den har imidlertid længe været utilgængelig for det store publikum, men med den foreliggende udgivelse er det nu mit håb at få aflivet myten om Pontoppidans intentioner med romanen.
Denne myte håndhæves bl.a. af Flemming Behrendt, der er grundlægger af både Pontoppidan Selskabet og netstedet www.henrikpontoppidan.dk, og som man vil kunne læse i bogens forord, har han tidligere forhindret Det danske Sprog- og Litteraturselskab i en udgivelse af førsteudgaven. Han har ligeledes forsøgt at forhindre den her foreliggende udgave, ja endog truet mig med en retssag, dersom jeg dristede mig til at udgive den. Denne trussel ser jeg dog i møde med fortrøstning ud fra forfatterens egne udsagn om udgaverne, som man vil se af mit forord.

612 s., 188 kr.

Få den hos boghandleren eller bestil her:

Porto tillæggesB