Udgivelser Forside Kontakt

Fra Nietzsche til Jung

- to studier

2001, 168 sider, udsolgt

    Bogens anliggende er på omslaget formuleret således:

Friedrich Nietzsche - fascistisk nihilist eller hyperidealist?
C. G. Jung - gudsøger eller fascistisk mytemager?

    Nærmere bestemt handler det om

1. påvisningen af, at Nietzsches udgangspunkt - langt mere end sædvanligvis antaget - var traditionen tilbage til Goethe og videre til Platon, og at kun den tragiske drejning i hans forsøg på at leve op til denne tradition gav hans værk en form, der muliggjorde dets udnyttelse til fascistiske formål - og:

2. påvisningen af, at C.G. Jung ikke - som sædvanligvis antaget - kun ved et "uheld" kom for skade at støtte Hitler og den tyske nazisme fra 1933 til 1938, men at Jung allerede ved sit brud med Freud i 1912 tænkte i udpræget fascistiske baner, og at det var ren facade, når han påberåbte sig at være arvtager efter såvel Goethe som Platon - og frem for alt kristendommen, hvis autoritet han helt bevidst forsøgte at udnytte til sine egne formål (hvilket i bogen dokumenteres for første gang).

Anmeldelse

         

*

B