Udgivelser Forside Kontakt

Fra Nietzsche til Jung

Anmeldelser:

1. Frits Andersen i Weekendavisen 6.4.2001 - kommentar hertil af mig i Weekendavisen 18.5.2001

„Velskrevet, formidlet idehistorie ... påmindelse om en længe illegitim, men forbilledlig fremgangsmåde for tilegnelsen af ‘store’ forgængere.“

2. Steen Nepper Larsen i Politiken 7.4.2001

„Opklarende tekstnære livtag“

3. Martin A. Louw Kristoffersen i Præsteforeningens Blad årg. 2001, nr. 19 (11.5.2001)

„Bogen kan jeg stærkt anbefale til inspiration og en guddommelig sund irritation.“

    Kommentar hertil i Præsteforeningens Blad, nr. 49 samme år:

Jung - en fascistisk mytemager, af Preben Lilhav

Her i bladet kunne man den 11. maj læse en anmeldelse af min bog, "Fra Nietzsche til Jung", forfattet af Martin Andreas Louw Kristoffersen (MK). Anmeldelsen var så positiv, at jeg egentlig ikke bryder mig om at sætte spørgsmålstegn ved den; men jeg mener dog i sandhedens (og eventuelle læseres) interesse alligevel at måtte gøre det.
        Læseren af anmeldelsen må nemlig få det indtryk, at den analytiske psykolog, C.G. Jung i min bog er fremstillet som en ægte religiøs tænker, og læseren bliver i øvrigt holdt uvidende om, hvad der er min bogs hovedanliggende, nemlig Jungs og Nietzsches forhold til fascismen. Allerede på bogens omslag angives dette spørgsmål, nemlig: — 1. om Nietzsche var en forløber for fascismen eller en 'hyper-idealist' med rod i Platon og Goethe, — og 2. om Jung var den 'gud-søger', han foregav at være, eller måske snarere en 'fascistisk mytemager'.
        Resultatet af mine studier er i Nietzsches tilfælde, at han efter sine intentioner må siges at være en ægte hyper- eller ultra-idealist, hvorimod sagen i Jungs tilfælde falder ud til modsat side: — at han altså ikke er den respektable religiøse tænker, mange endnu (åbenbart også MK) gerne vil se ham som, men fra første færd en fascistisk-tænkende og totalt irreligiøs opportunist, der blot — til forskel fra Freud — valgte at satse på den religiøse myte- og symbolverden i stedet for seksualiteten til at slå sig op på: — kristendommen, Goethes Faust, indisk mystik, primitiv magi, spiritisme, ægyptisk mytologi osv. osv., alt under én hat!
        Men det virkede som bekendt — endda så godt, at man stadig synes parat til at glemme, hvordan Jung fra 1933 til 1939 hyldede Hitler som den sande profet for det, Jung selv havde fundet i 'det ubevidste' - og kaldte 'Gud'!

172 s., 178 kr.

Spørg hos boghandleren

eller bestil her

(portofri levering):

*

B