Udgivelser Forside

Nietzsche, den frie ånd

Nietzsche-tekster 1876-80 med et indledende essay om "Nietzsche og hans opgave" (her vedhæftet komplet).

Udkommet 23. aug. 2001. - 272 sider, illustreret, 248 kr.

"Den mellemste Nietzsche" - dvs. Nietzsche i årene fra bruddet med Wagner i 1876 til forkyndelsesbogen Således talte Zarathustra fra 1883 - er gennem tiden blevet noget overset. Både "den unge Nietzsche" og "den sene Nietzsche" har hver for sig haft et entusiastisk publikum, - men spørgsmålet, man kan komme til at stille sig, er dog ikke desto mindre, om denne mellemste Nietzsche måske alligevel kunne vise sig at gemme den bedste Nietzsche.

Det får hans danske publikum faktisk først nu muligheden for at afgøre, eftersom værkerne fra denne del af Nietzsches forfatterskab aldrig er blevet oversat (kun i et udvalg tilbage fra omkring århundredskiftet - og Den muntre videnskab fra 1882 hører væsentligt hjemme i den næste fase af Nietzsches udvikling)!

Nietzsches 'program' for denne livsfase formulerede han selv sådan:

"Nu ryster jeg af mig, hvad der ikke hører til mig, mennesker, som venner og fjender, vaner, bekvemmeligheder, bøger; jeg lever i ensomhed i årevis, indtil jeg igen, som livets filosof, moden og færdig kan vende om (og da sandsynligvis må)."

"Livets filosof" - det var, hvad Nietzsche gerne ville være, - og at 'livet' for ham var andet og mere end et abstrakt filosof-begreb, ses nok bedst af indholdsfortegnelsen til hans første værk i denne periode, Menneskeligt, altformenneskeligt fra 1878:

    1. Om de første og sidste ting . 2. Til de moralske følelsers historie . 3. Det religiøse liv . 4. Fra kunstnernes og forfatternes sjæl . 5. Kendetegn på højere og lavere kultur. 6. Mennesket i selskabelig omgang . 7. Kvinde og barn. 8. Et blik på staten. 9. Mennesket alene med sig selv. 10. Et blik på staten.

De to flg. bøger, Blandede meninger og sentenser samt Vandreren og hans skygge, fortsætter tematikken og er i endnu højere grad et produkt af den frygtelige ensomhed, Nietzsche befandt sig i fra 1876 til 1882, - og dog måske de mest afklarede og livsbekræftende værker i hele forfatterskabet. - Mangen en læser, der kun kender Nietzsche i hans sene, bombastiske fremtræden, vil måske nok af denne bog få en fornemmelse af, at der da vist gik noget tabt i det følgende dramatiske forløb!

Anmeldelser

Fås hos boghandleren

eller bestil her

(portofri levering):

*

B