Udgivelser Forside

Nietzsche, den frie ånd

Anmeldelse:

www.filosofi.net d. 1. marts 2005 v. Christian Bonde Korsgaard

... Læs lidt mere og få styr på din begejstring. Det har Preben Lilhav gjort, og det har han gjort ganske godt. ...

... Hos Lilhav er det hele lige så redeligt, holdbart og ærligt opstillet og udført, som hos gamle stødere som Georg Brandes og Villy Sørensen. ...

...Udover at lade os andre se Nietzsche lidt i kortene, er det Lilhav selv vil først og fremmest at stille Nietzsche i en position under Goethe og Platon. Det er den egentlige dagsorden for udgivelserne. Det kan virke lidt som om Nietzsche faktisk er påskud for et forsvar for de to. Sikkert er det under alle omstændigheder, at det er meget fedt for en gangs skyld at høre om andre end de evindelige Wagner og Schopenhauer i forbindelse med Nietzsche, og at Lilhav har ret i det han siger. ...

... Ved, med eksemplarisk omtanke og klarhed, at gennemgå forholdet mellem Nietzsche og Platon og Goethe får Lilhav på en noget indirekte måde vist, hvordan Nietzsches egomani er udviklet ovenpå de felter, hvor i hans tidligere faser de store mestre stod. ...

... Konklusionen er, at du er rigtig godt hjulpet ind i Nietzsches tryllekunster, hvis du sætter Lilhav op imod Jørgen Hass (der i parentes bemærket stadig er Danmarks forreste Nietzsche-læser). De to læsere er komplementære, Hass med sin gode vilje og fokus på 80’erne, Lilhav med en vis modvilje og fokus på det tidlige og især det midterste forfatterskab. Hass trækker i én retning og Lilhav i en anden. Et eller andet sted derimellem kan læserne så møde Nietzsche i et kritisk perspektiv, og det må den gamle rottefænger vel være godt tilfreds med.

272 s., 248 kr.

Spørg hos boghandleren

eller bestil her

(portofri levering):

*

B