Udgivelser Forside Kontakt

internetAkademiets e-bøger: Nietzsche

Friedrich Nietzsche: Værker 1872-1876

E-bogen er baseret på bogen „Den unge Nietzsche og Platons kærlighedstanke“ ved Preben Lilhav (2011) - men omfatter kun uddragene fra Nietzsches værker med noter samt udgiverens efterskrift (dvs. uden uddragene fra breve, optegnelser og andet materiale og uden index og illustrationer).

Omfatter værkerne „Tragediens fødsel ud af musikkens ånd“ (1872), „David Strauss“ (1873), „Historien og livet“ (1874), „Schopenhauer som opdrager“ (1874) og „Richard Wagner i Bayreuth“ (1876).

Ca. 209 bogsider, pris kr. 49,50

Fås på SAXO.com: http://www.saxo.com/item/17852934

E-bog-udgivelser, oversigt
E-bog-udgivelser, Nietzsche:

Nietzsche 1878-82

Nietzsches Zarathustra

Nietzsche 1886-89

B