Udgivelser Forside Kontakt

internetAkademiets e-bøger: Nietzsche

Friedrich Nietzsche: Værker 1878-1882

Baseret på bogen „Nietzsches kamp med døden“ ved Preben Lilhav (2011) - men omfatter kun uddragene fra Nietzsches værker med noter samt udgiverens efterskrift (dvs. uden uddragene fra breve, optegnelser og andet materiale og uden index og illustrationer).

Omfatter værkerne „Menneskeligt-altformenneskeligt“ (1878), „Blandede meninger og sentenser“ (1879), „Vandreren og hans skygge“ (1879), „Morgenrøde“ (1881) og „Den muntre videnskab“ (1882)

Ca. 261 bogsider, pris kr. 49,50

E-bog-udgivelser, oversigt
E-bog-udgivelser, Nietzsche:

Nietzsche 1872-76

Nietzsches Zarathustra

Nietzsche 1886-89

B