*

*

Forlag

internetAkademiet trådte ved årsskiftet 2008-9 ind som arvtager til Forlaget Sicana, der i de seneste 10 år har udgivet i alt 11 bøger, hvoraf en del længe har været udsolgt.

Det gælder bl.a. Goethes FAUST fra 2000, som internetAkademiet nu kan præsentere i en ny, revideret og forøget udgave.

GOETHES VEJ TIL SIG SELV samt GOETHES IDEVERDEN - begge fra 1999 - er planlagt til udgivelse samlet i ét bind i 2009.

Hvad PLATON angår, er en genudgivelse af PLATONS HOVEDVÆRKER fra 2005 blevet afbrudt af en ikke forudset udgivelse af PLATONS UNGDOMSVÆRKER. Dermed er der kommet et tre-bindsprojekt ud af sagen, hvoraf bind 2 med titlen "PLATONS UDØDELIGE MESTERVÆRKER" vil udkomme i efteråret.

KIERKEGAARD-projektet, der indledtes i 2006 med KIERKEGAARD 1834-1840, er videreført med bogen KIERKEGAARDS FORLOVELSE - DIGTNING OG SANDHED, der har fået undertitlen "Kierkegaards udvikling 2. del".