Udgivelser Forside Kontakt

Bd. 1. Den unge Nietzsche og Platons kærlighedstanke
dækker årene fra barndommen frem til Nietzsches dionysisk-begejstrede ungdomstid, årene 1872-1876, hvor han indledte sit forfatterskab med følgende fem værker:

Tragediens fødsel, 1872 - David Strauss, 1873 - Historien og Livet, 1874 - Schopenhauer som opdrager, 1874 - Richard Wagner i Bayreuth, 1876

Efterskriftet om „Nietzsche og Platons kærlighedstanke“ afdækker for første gang, hvad der gemte sig i Nietzsches forståelse af „det dionysiske“.

Udkom febr. 2011, 436 s., 188,00 kr. - Ebog-version 2012

„Hos Lilhav er det hele lige så redeligt, holdbart og ærligt opstillet og udført som hos gamle stødere som
Georg Brandes og Villy Sørensen.“
www.filosofi.net 01-03-2005
Nietzsches samlede værker,
efterladte notesbøger, breve m.m.
i udvalg i fire bind med noter, kommentarer og illustrationer samt udførligt register
ved
Preben Lilhav

Bd. 2. Nietzsches kamp med døden
dækker årene fra 1876 til 1882, som Nietzsche selv kaldte sine „friåndsår“, og som omfatter følgende fem værker:

Menneskeligt, altformenneskeligt, 1878 - Blandede meninger og sentenser, 1879 - Vandreren og hans skygge, 1880 - Morgenrøde, 1881 - Den muntre videnskab, 1882

I efterskriftet „Nietzsches kamp med døden“ kastes der nyt lys over periodens problematik via hidtil oversete tekster i det upublicerede materiale.er

Udkom aug. 2011, 450 s., 188,00 kr. - Ebog-version 2012

Bd. 3. Nietzsche og Zarathustra
dækker årene fra 1882 til 1885, hvor Nietzsche efter seks år i ensom selvdisciplinering og kraftsamling vovede en „tilbagevenden til menneskene“. Resultatet blev Nietzsches „affære“ med den unge Lou von Salomé — der for Nietzsche blev en katastrofe, der efterlod ham i totalt kaos.
Ud af dette kaos, der igen bragte ham på selvmordets rand, skabte han dog nu sit forfatterskabs eneste digterværk:

Således talte Zarathustra, I-IV, 1883-1885

Udkommet november 2012, 496 s., 188,00 kr. - Ebog-version 2012

Bd. 4. Den sene Nietzsche
dækker årene fra 1886 til Nietzsches sammenbrud i januar 1889, hvor Nietzsche nok når sit højdepunkt som filosof med Hinsides godt og ondt (1886), men samtidig også tager en ny drejning med „stridsskriftet“
Til moralens genealogi (1887) - og til den polemisk-aggressive attitude, der præger de afsluttende værker, Antikrist, Afgudsdæmring og Ecce homo (alle fra 1888).

Udkommet januar 2013, 478 s., 188,00 kr.

Få bøgerne hos boghandleren eller bestil her:

Portofri levering, 10 % rabat ved køb af to bøger, 15 % ved køb af tre og 20 % ved køb af alle fire bind i serien.

*

Nu også Nietzsche som e-bøger!

B