Akademi Bogudgivelser Ebøger Om internetAkademiet Kontakt

På sporet af

„Den evige filosofi“

Med temaet for denne hjemmeside er det hensigten at præsentere læseren for noget af det enorme materiale, der har nedfældet sig gennem århundrederne i menneskets evige søgen efter visdommen. Måske også at komme på sporet af noget, der kan gøre krav på titlen Den evige filosofi.

Muligheden af en sådan er baggrunden for begge de to hoveddele på siden, hhv Akademi og Bogudgivelser, hvor læseren dels vil finde præsentationer af en lang række filosoffer og digtere samt træk af deres indbyrdes relationer, - og dels præsentationer af mine egne udgivelser, der startede tilbage i 1999.

Det skete i første omgang under fællestitlen Studier og samlinger til Goethe-Platon-traditionen, som dog med tiden faldt bort som lidt for tyngende, men den er nu på det sidste blevet erstattet af overtitlen På sporet af "Den evige filosofi".

Den første udgivelse i denne række blev Platon og "Den evige filosofi" fra 2016, hvorefter jeg i første omgang annoncerede efterfølgeren Leibniz og Platon, men dette projekt er dog blevet udskudt til fordel for dette:

Cicero og Platon.

På sporet af "Den evige filosofi", 2. del (formentlig 2018)

Godt nytår!

Preben Lilhav

2. jan. 2018

Marcus Tullius Cicero

(106-43 f. Kr.)

"Vi må derfor trænge ind i tingenes natur og til bunds forstå, hvad de kræver, ellers kan vi ikke erkende os selv. Denne forskrift var for stor til, at man kunne tillægge den et menneske, så derfor blev den tilskrevet en gud. Den pythiske Apollon formaner os således til at erkende os selv; men den eneste vej til selverkendelse er at kende vore kræfter i krop og sjæl og at føre et liv, der giver os den fulde udfoldelse af begge."
Om Livets Mål (De finibus) V,44.

Om Cicero

B